Συσκευές που τοποθετούνται στα θερμαντικά σώματα:

1. Ασύρματος θερμιδομετρητής SIEMENS WHE 562.

Ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης και καταγραφής της κατανάλωσης ενέργειας θερμότητας. Τοποθετούνται σε όλα τα σώματα των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας χωρίς καμία υδραυλική ή ηλεκτρική εγκατάσταση. Δεν μπορούν να παραβιαστούν, ούτε να αφαιρεθούν, αλλά ακόμη και στη περίπτωση που τους προκληθεί κάποια βλάβη είτε κακόβουλα είτε κατά λάθος καταγράφεται από τη κεντρική μονάδα ελέγχου. Οι μετρήσεις μεταδίδονται ασύρματα στη κεντρική μονάδα ελέγχου και συλλογής δεδομένων που βρίσκεται στο κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας. Οι ασύρματοι θερμιδομετρητές σωμάτων είναι πιστοποιημένες μετρητικές συσκευές κατανομής δαπανών θέρμανσης, έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με αυτές που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DIN, EN, ΕΛΟΤ) και εγγύηση από τη SIEMENS.


2. Θερμοστατικός διακόπτης.

Αντικαθίσταται ο πάνω διακόπτης του καλοριφέρ με έναν θερμοστατικό διακόπτη ο οποίος ρυθμίζει αυτόματα την λειτουργία του σώματος σύμφωνα με την θερμοκρασία χώρου που έχει επιλεγεί από τον κάτοικο του διαμερίσματος. Ο κάθε ένοικος επιλέγει αυτόματα πότε και μέχρι ποιά θερμοκρασία θα ενεργοποιήσει την θέρμανση, ενώ παράλληλα καταγράφεται με ακρίβεια η κατανάλωση του κάθε καλοριφέρ. Με τον θερμοστατικό διακόπτη μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές θερμοκρασίες για κάθε δωμάτιο: π.χ. σαλόνι 200 C, υπνοδωμάτιο 220 C, λουτρό 180 C, δηλαδή επιτυγχάνεται αυτονόμηση σε επίπεδο δωματίου με άμεσο αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας θέρμανσης.Συσκευές που τοποθετούνται στους κοινόχρηστους χώρους:

1. Ασύρματη μονάδα SIEMENS WTT 16

Πρόκειται για την κεντρική μονάδα συλλογής των μετρήσεων και ελέγχου όλης της λειτουργίας του συστήματος. Βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας όπου τοποθετείται μία μονάδα ανά δύο ορόφους. Είναι πιστοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή, δεν παραβιάζεται και δεν υπάρχει πρόσβαση για κανέναν ένοικο. Η συλλογή των μετρήσεων και όλων των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος από την κεντρική μονάδα γίνεται εξ΄ αποστάσεως μέσω WiFi.


2. Ελεγκτής αντιστάθμισης.

Με τον ελεγκτή αντιστάθμισης επιτυγχάνεται απευθείας έλεγχος της λειτουργίας του λέβητα. Επιπλέον ο ελεγκτής αντιστάθμισης, ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού που διαρρέει όλη την εγκατάσταση ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, προσφέροντας έτσι την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με την αντιστάθμιση είναι τουλάχιστον 30% αποσβένοντας στην ουσία ταχύτατα το κόστος εγκατάστασης του συστήματος.σης.