ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η εταιρία μας ως Εξουσιοδοτημένος Εμπορικός Συνεργάτης της ΕΠΑ Αττικής αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου και για λογαριασμό σας τις αιτήσεις για σύνδεση με το Φυσικό Αέριο, την μελέτη και την εγκατάσταση του δικτύου και την παράδοση αυτής σε πλήρη λειτουργία.

Λύσεις που είναι προσοδοφόρες όσο και απαραίτητες για την επιχείρηση σας ή για το χώρο που στεγάζει εσάς και την οικογένεια σας. Το σπίτι σας!Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια εγκατάσταση φυσικού αερίου ή να συνδεθεί με αέριο:

  • Αυτοψία στον χώρο ώστε να προτείνουμε, ανάλογα με τις ανάγκες, την καλύτερη δυνατή λύση κατασκευαστικά.
  • Σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης εγκατάστασης φυσικού αερίου ανάλογα με τις πολεοδομικές ή όποιες άλλες απαιτήσεις ισχύουν ώστε να εγκριθεί από την Ε.Π.Α Αττικής.
  • Διαθέτουμε εξειδικευμένα συνεργεία εγκαταστατών για την κατασκευή της εγκατάστασης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας με την έγκριση της κατασκευής μέσω αυτοψίας των ελεγκτών της Ε.Π.Α.
  • Έκδοση της "βεβαίωσης κατασκευής" (για ρευματοδότηση) ή σύνδεση της εγκατάστασης με αέριο, ανάλογα την περίπτωση.


Για κάθε εργασία που αφορά το φυσικό αέριο αναλαμβάνουμε όλη την γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται από την Ε.Π.Α. Αττικής.

Δείτε το σχετικό video.