Εξοικονόμηση κατ'οίκον

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ»

1. Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν

2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας-Κίνητρα

3. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε

4. Βήματα-Διαδικασίες1. Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Έχουν οικοδομική άδεια και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.


2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας-Κίνητρα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • α.) έχουν δικαίωμα κυριότητας (κύριας ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία
 • β.) πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια

Κατηγορία Ωφελούμενων

A1

A2

B

Ατομικό Εισόδημα

Α.Ε. ≤12.000€

12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€

40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

Οικογενειακό Εισόδημα

Ο.Ε. ≤ 20.000€

20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση
30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

35% Επιχορήγηση
65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση
85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)


Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Εργασίες οι οποίες χρηματοδοτούνται

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.


3. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

 • 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
 • 2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
 • 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.

Το σύνολο της δαπάνης των δυο ενεργειακών επιθεωρήσεων καθώς και της δαπάνης του συμβούλου του έργου χρηματοδοτούνται 100% από το Πρόγραμμα.


4. Βήματα-Διαδικασίες

 • Καθορισμός κατηγορίας στην οποία ανήκει ο ωφελούμενος και η κατοικία.
 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών για υποβολή φακέλου
 • Σύσταση ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) από ενεργειακό επιθεωρητή που καθορίζει την ενεργειακή κατάσταση της κατοικίας πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων. (1η Ενεργειακή Επιθεώρηση)
 • Λήψη προσφοράς με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
 • Σύνταξη" Έντυπου Πρότασης Παρεμβάσεων" για τις παρεμβάσεις και τις δαπάνες.
 • Υποβολή φακέλου στην τράπεζα
 • Έγκριση από τράπεζα και ΕΤΕΑΝ και υπογραφή της σύμβασης.
 • Περίοδος υλοποίησης. Υλοποίση των παρεμβάσεων βάσει της προσφοράς.
 • 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση μετά την κατοικία.
 • Υποβολή φακέλου στην τράπεζα με 'Έντυπο ολοκλήρωσης Παρεμβάσεων", εξοφλημένα τιμολόγια και Υ.Δ. από προμηθευτή.
 • Ολοκλήρωση έργου. Εκταμίευση συνόλου ή υπόλοιπου δανείου.


 • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στην διάθεσή σας.