Έκδοση κοινοχρήστων | Εξοικονόμηση κατ'οίκον | Ενεργειακές επιθεωρήσεις ,ενεργειακά πιστοποιητικά | Συντήρηση λέβητα | Φυσικό αέριο

Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Κτιρίου

 

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, που έχει εφαρμογή τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κτιριακό τομέα και αφορά όλες τις ενεργειακές τεχνολογίες. Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα κτίριο, των παραγόντων που το επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Στα πλαίσια αυτά σας ενημερώσουμε, ότι διαθέτουμε μια ομάδα έμπειρων μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, που εξειδικεύονται στις μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας.

Η 15-ετής εμπειρία μας στον τομέα των μελετών-κατασκευών καταδεικνύουν τη τεχνογνωσία και την αξιοπιστία μας.

Αναλαμβάνουμε πλήρως όλη την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Κτιρίου από πιστοποιημένο εξειδικευμένο, ενεργειακό επιθεωρητή, εύκολα και γρήγορα.

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κτιρίων, τόσο κατά τις αγοροπωλησίες όσο και κατά τις ενοικιάσεις ακινήτων, θα έχετε από εμάς πέραν της έκδοσης Π.Ε.Α., καινοτόμες προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων με χαμηλό κόστος, που θα περιλαμβάνουν κατά κανόνα, σύγχρονες τεχνικές και ειδικά υλικά. Κάτι που προστατεύει τόσο την τσέπη σας –στους δύσκολους καιρούς που ζούμε- όσο και το περιβάλλον.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.