Θερμιδομετρητές γραμμής

Σε όλα σχεδόν τα κτίρια στην Ελλάδα που διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση η κατανομή των δαπανών θέρμανσης γίνεται με το σύστημα της ωρομέτρησης που είναι Ελληνική πατέντα. Σε όλες τις χώρες παγκοσμίως ο μοναδικός τρόπος κατανομής των δαπανών θέρμανσης είναι η Θερμιδομέτρηση.

Οι θερμιδομετρητές γραμμής SIEMENS είναι πιστοποιημένες μετρητικές συσκευές κατανομής δαπανών θέρμανσης που καταγράφουν με απόλυτη ακρίβεια την ενέργεια θέρμανσης.


Με το σύστημα της θερμιδομέτρησης δίνεται η δυνατότητα επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, αφού επιτυγχάνεται αυτονόμηση σε επίπεδο δωματίου, η νόμιμη αντικατάσταση των θερμαντικών σωμάτων, η εγκατάσταση boiler για ζεστό νερό χρήσης κ.λ.π.

Η αντικατάσταση του συστήματος αυτονομίας από ωρομέτρηση σε θερμιδομέτρηση γίνεται εύκολα με πολύ μικρό κόστος χωρίς καμία επέμβαση στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Από την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει γίνεται άμεση απόσβεση του συστήματος.

Τέλος στη νέα πρόταση νόμου του Τ.Ε.Ε. η θερμιδομέτρηση επιβάλλεται σαν το μοναδικό σύστημα κατανομής δαπανών θέρμανσης.