Αυτοματισμοί εξοικονόμησης ενέργειας


Η Energy saving σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες στον σύγχρονο οικιακό και επαγγελματικό αυτοματισμό (Siemens Α.Ε, Multibeton Hellas Α.Ε, Wilo Hellas) προτείνει λύσεις κατάλληλες να αυτενεργούν για εσάς λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κτιρίου ,καθώς και της χρήσης του.Σύστημα αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας σε καυστήρα.


Με τον ελεγκτή αντιστάθμισης επιτυγχάνεται απευθείας έλεγχος της λειτουργίας του λέβητα. Επιπλέον ο ελεγκτής αντιστάθμισης, ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού που διαρρέει όλη την εγκατάσταση ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, προσφέροντας έτσι την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με την αντιστάθμιση είναι τουλάχιστον 30% αποσβένοντας στην ουσία ταχύτατα το κόστος εγκατάστασης του συστήματος.


Ελεγκτής αλληλουχίας λεβητών.


Στόχος του αυτόματου ελέγχου αλληλουχίας λεβητών είναι να επιτύχει τον συγκερασμό ,έλεγχο και επίβλεψη των απαιτήσεων δύο ή και παραπάνω λεβητών ενός κτιρίου με σκοπό την:

  • Μέγιστη αίσθηση άνεσης.
  • Απόδοση υψηλών προδιαγραφών
  • Αξιοσημείωτη εξοικονόμηση καυσίμου.
  • Άμεση απόσβεση επένδυσης.